25.08.2021.

Druga humanitarna fritulijada

Druga humanitarna fritulijada

Druga humanitarna fritulijada je uspješno završena!

Još jednom se vidimo u ovoj godini.