Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom za starije i nemoćne osobe Zadar uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 85/15 ).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu za starije i nemoćne osobe Zadar, Obala kneza Trpimira 21.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • pisanim putem na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Zadar, Obala kneza Trpimira 21, 23 000 Zadar
  • elektroničkom poštom na adresu info@duzd.hr

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenik za informiranje svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati u prostorijama Doma. Zahtjev se može podnijeti putem telefona na broj 023/337-925 ili faksom na 023/331-005.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Dokumenti u prilogu:

Zahtjev za pristup informacijama Obrazac 1

Zahtjev za ponovnu uporabu informacijaObrazac 2

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacijeObrazac 3

Trošenje sredstava -Transparentni proračun 

Godišnje izvješće 2020

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godisnje izvjesce 2018.

Katalog informacija

Godišnje izvješće pristup informacijama 2015.

Godišnje izvješće pravo na pristup informacijama za 2016.

Godisnje izvješće pravo na pristup informacijama za 2017.