Javna nabava

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Plan nabave i sve njegove promjene objavljene su u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

Prva izm i dopuna Financijskog plana 2022.pdf
Plan i program rada 2021
Financijski plan za 2022. projekcija 2023. 2024.
REBALANS - II-2021.pdf
ODLUKA O PRODAJI SLUŽBENOG AUTOMOBILA
Rebalans l 2021
Završni račun 2020 Obrasci financijskih izvjestaja v.6.0.2
Bilješke dom 2020
DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU
Financijski plan 2020. prva izmjena
Financijski plan 2021-projekcija 2022 i 2023
OBAVIJEST-O-PRETHODNOM-SAVJETOVANJU-MLIJEKO.jpg
PROJEKVCIJA PLANA-Prijedlog-financijskog-plana-2020-za-UV (1).xls
Scan-BILJEŠKE-2019.pdf
Financijski plan 2019-izmjena
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 2019
Završni račun 2019. god
Financijski plan 2019-prva izmjena
Projekcija plana 2019.
Zakup – plakati
Dokumentacija o nabavi za pelene
Završni račun 2018.
Plan nabave za 2018. god.
Bilješke uz završni račun 2018.
Prva izmjena plana nabave 2018.
TROŠKOVNIK LOŽ ULJE 2018
Nacrt dokumentacije o nabavi nabava lož ulje
Dokumentacija o nabavi mlijeko i mliječni proizvodi
Plan nabave za 2017. god.
OBAVIJEST-O-PRETHODNOM-SAVJETOVANJU-PLIN.jpg
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima -plin
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima -pelene
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima -mlijeko
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima -LOŽ ULJE
obavijest-o-prethodnom-savjetovanju-pelene (2).jpg
Obrazac- registar ugovora bagatelna nabava 2017.
Troškovnik pelene za jednokratnu upotrebu
Završni račun 2017.
Četvrta izmjena plana nabave za 2017. god.
Bilješke 2017.
Nacrt dokumentacije o nabavi nabava plina2
TROŠKOVNIK MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
DRUGA IZMJENA PLANA NABAVE 2017.
TREĆA IZMJENA PLANA NABAVE 2017.
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 2017.
Obrazac-registar ugovora bagatelna nabava 2017
Troškovnik plin
Plan nabave 2017
PLAN NABAVE 2017. – Prva izmjena
Obrazac-registar ugovora bagatelna nabava 2017
Natječaj za kavanu Ledo
Izjava – sukob interesa
Plan nabave za 2016.godinu
Peta izmjena plana nabave za 2016.
Četvrta izmjena plana nabave za 2016.
Druga izmjena plana nabave za 2016.
Treća izmjena plana nabave za 2016.
Prva izmjena plana nabave za 2016.
Najam dijela prostora
Peta izmjena plana nabave za 2016.
izvještaj o javnoj nabavi 2016
Plan nabave za 2016. god.
Završni račun 2016.
Treća izmjena plana nabave za 2016.
Četvrta izmjena plana nabave za 2016.
Prva izmjena plana nabave za 2016.
Druga izmjena plana nabave za 2016.
Bilješke uz završni račun 2016.
Bilješke uz financijski izvještaj
Završni račun 2015. god.
Plan nabave 2015. god.
Polugodišnji izvještaj za 2015. god.
Prva izmjena plana nabave 2015. god.
Druga izmjena plana nabave 2015. god.
Treća izmjena plana nabave 2015. god.
Bilješke uz polugodišnji izvještaj
OBAVIJEST-O-PRETHODNOM-SAVJETOVANJU-LOŽ-ULJE (1).jpg
Druga izmjena plana nabave 2014. god.
Plan nabave za 2014. god.
Plan nabave za 2014. god.
Prva izmjena plana nabave 2014. god.
Treća izmjena plana nabave 2014. god.
IZMJENA PLANA NABAVE 2013 Zadar
Plan nabave za 2013 godinu - Zadar
IZMJENA PLANA NABAVE 2013 Preko
IZMJENA PLANA NABAVE 2013 Sali
Plan nabave za 2013 godinu - Preko
Plan nabave za 2013 godinu - Sali
DRUGA IZMJENA PLANA NABAVE 2013 Zadar
DRUGA IZMJENA PLANA NABAVE 2013 Preko
Plan nabave za 2012 godinu - Sali
Plan nabave za 2012 godinu- Zadar
Izmjena i dopuna plana nabave za 2012 godinu - Zadar
Izmjena i dopuna plana nabave za 2012 godinu - Sali
Izmjena i dopuna plana nabave za 2012 godinu - Preko
Izmjena i dopuna plana nabave za 2012 godinu - Sali
Izmjena i dopuna plana nabave za 2012 godinu - Preko
Izmjena i dopuna plana nabave za 2012 godinu - Zadar
Plan nabave za 2012 godinu - Sali
Pregled ugovora za 2012 godinu
Izjava na temelju članka 13
Pregled ugovora za 2011 godinu