03.05.2021.

Početak provedbe projekta „Moć osjetila“

Početak provedbe projekta „Moć osjetila“
  • Provedba projekta „Moć osjetila“ s ukupnom vrijednosti u iznosu od 1.828.680,00 kn, započela je 3.5.2021. godine i traje ukupno 24 mjeseca. Projekt je financiran iz sredstava ESF-a, u sklopu OP-a ULJP 2014.- 2020. Projekt potiče prijelaz s institucionalnih socijalnih usluga na izvaninstitucionalne, jačanje kapaciteta stručnjaka/ osoba koje rade s ciljanom skupinom, odnosno osobama koje boluju od demencije te podiže svijest javnosti o istome razvojem izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Provedbom aktivnosti se prvenstveno želi identificirati ugroženu skupinu stanovništva te na temelju analize stanja identificirati i stvoriti kvalitetnu socijalnu uslugu koja će rezultirati aktivnim uključivanjem pojedinaca u društvo i visokim stupnjem socijalne kohezije.