Aktivnosti

Individualni rad s korisnicima provodi se s ciljem prilagodbe korisnika na život u ustanovi, razvijanje dobrih odnosa među korisnicima, pomoći pri rješavanju problema i ostvarivanju prava te motiviranja za uključivanje u radne i kulturno zabavne aktivnosti.

Grupni rad s korisnicima odvija s ciljem razvijanja dobrih međuljudskih i dobrosusjedskih odnosa te osjećaja pripadnosti, s ciljem obogaćivanja društvenog života korisnika, jačanja vlastitih potencijala te podizanja kvalitete života u ustanovi. Grupni rad odvija se kroz redovita katna druženja te kroz razne formalne i neformalne grupe.

Aktivnosti vezane uz vjerski život korisnika- Sveta Misa se održava jednom tjedno u prostorijama ustanove, svećenik obilazi korisnike po želji i potrebi pojedinog korisnika.

Provođenje slobodnog vremena- čitaonica s materijalima za posudbu i računalo u zajedničkim prostorijama, na raspolaganju korisnicima.

  •  individualni razgovori, psihosocijalna podrška, rješavanje sukoba, poticanje na individualni kreativni rad i osvještavanje vlastitih vještina i potencijala i sl.
  •  organizirane društvene igre poput tombole pod vodstvom radnog terapeuta, grupne vježbe i rekreativne aktivnosti pod vodstvom fizioterapeuta, radionice- kulturno zabavne, kreativne i sl.