Usluge

SMJEŠTAJ

Socijalna usluga dugotrajnog smještaja starijih i nemoćnih osoba izvan vlastite obitelji, u domu socijalne skrbi (temeljem rješenja o smještaju nadležnog HZSR-a ili temeljem ugovora o smještaju).

Dom pruža usluge dugotrajnog smještaja za ukupno 427 korisnika. Usluge se pružaju na stambenom dijelu i na odjelu pojačane njege (stacionaru), ovisno o potrebama korisnika i stupnju njihove samostalnosti u ostvarivanju istih Ukupni smještajni kapacitet u sjedištu je 329 korisnika, dok se usluga smještaja za još 57 korisnika pruža na adresi M.Krleže 13, u takozvanom depandansu. Podružnice Preko i Sali zajedno broje 41 korisnika.

Svakodnevne potrebe korisnika se osiguravaju kroz usluge

 • socijalnog rada (vođenje dokumentacije, individualni i grupni rad s korisnicima kroz koji se pruža psihosocijalna podrška i vodi briga o drugim potrebama korisnika, rješavanje sukoba, informiranje stranaka)
 • radne terapije (usluge radnih, kulturno-društvenih aktivnosti i organizacije slobodnog vremena, Sveta Misa jednom tjedno unutar ustanove, po potrebi i želji korisnika dogovara se i obilazak svećenika)
 • usluge brige o zdravlju i njege (medicinske sestre, fiziooterapeuti, njegovatelji, svakodnevno njeguju korisnike, u skladu s utvrđenim potrebama),
 • o usluge prehrane
 • te higijenu prostora i rublja.

Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju potreba te opsegu potrebne podrške i pomoći druge osobe korisnici se smještavaju na stambeni dio ili na odjel pojačane njege i skrbi o zdravlju.

Stambeni dio ustanove

Smještajem na stambeni dio korisniku se osiguravaju sljedeće usluge:

 • prehrana koja se sastoji od tri obroka dnevno (doručak, ručak i večera), prema utvrđenim normativima za prehranu starijih osoba
 • briga o zdravlju,
 • pomoć pri održavanju osobne higijene,
 • usluge socijalnog rada,
 • pranje i glačanje rublja,
 • održavanje higijene prostora,
 • radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena,
 • i druge usluge.

Odjel pojačane njege i skrbi o zdravlju

Smještajem na Odjel pojačane njege korisnicima se zbog narušenog zdravstvenog stanja (nemogućnost samostalnog kretanja i svakodnevnog funkcioniranja, inkontinencije) uz već navedene osnovne usluge, pruža se i:

 • pomoć pri odijevanju i svlačenju,
 • pomoć pri hranjenju,
 • obavljanje osobne higijene,
 • održavanje higijene kreveta,
 • pomoć pri održavanju čistoće i reda okoline,
 • fizikalna terapija,
 • mjerenje tlaka, GUKa, davanje inzulina i podjela lijekova.

Svakodnevne potrebe korisnika se osiguravaju kroz usluge:

 • socijalnog rada (vođenje dokumentacije, individualni i grupni rad s korisnicima kroz koji se pruža psihosocijalna podrška i vodi briga o drugim potrebama korisnika, rješavanje sukoba, informiranje stranaka)
 • radne terapije (usluge radnih, kulturno-društvenih aktivnosti i organizacije slobodnog vremena, Sveta Misa jednom tjedno unutar ustanove, po potrebi i želji korisnika dogovara se i obilazak svećenika)
 • usluge brige o zdravlju i njege (medicinske sestre, fiziooterapeuti, njegovatelji, svakodnevno njeguju korisnike, u skladu s utvrđenim potrebama),
 • o usluge prehrane
 • te higijenu prostora i rublja.

IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE

· Pomoć u kući (prema čl. 80. i 81. ZSS-a (NN 138/20), podružnica Preko pruža i izvaninstitucionalnu uslugu pomoći u kući u vidu organiziranja prehrane odnosno dostave obroka osobama koje ispunjavanju propisom određene uvjete).