Usluge

Usluge se pružaju na stambenom dijelu i odjelu pojačane njege ovisno o potrebama korisnika. Ukupni smještajni kapacitet u sjedištu je 313 korisnika.

Osnovne životne potrebe korisnika se osiguravaju kroz usluge socijalnog rada (vođenje dokumentacije, individualni i grupni rad s korisnicima kroz koji se vodi briga o psihosocijalnim i drugim potrebama korisnika, informiranje stranaka...) radne terapije (vjerski život- Sveta Misa jednom tjedno unutar ustanove, po potrebi i želji korisnika dogovara se i obilazak svećenika, usluge radnih, kulturno-društvenih aktivnosti i organizacije slobodnog vremena), usluge brige o zdravlju i njege (njegovatelji, fizooterapeuti, medicinske sestre svakodnevno njeguju korisnike, u skladu s utvrđenim potrebama), usluge prehrane te higijenu prostora i rublja.

SMJEŠTAJ

Socijalna usluga dugotrajnog smještaja starijih i nemoćnih osoba izvan vlastite obitelji, u domu socijalne skrbi (Temeljem rješenja o smještaju nadležnog CZSS-a ili temeljem ugovora o smještaju.)

  Dom osigurava stalni smještaj u sklopu kojeg pruža usluge prehrane, osobne higijene i higijene prostora, brige o zdravlju i njege, usluge socijalnog rada i radne aktivnosti te organizacije slobodnog vremena.

  Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju potreba te opsegu potrebne podrške i pomoći druge osobe korisnici se smještavaju na stambeni dio ili na odjel pojačane njege i skrbi.

  STAMBENI SMJEŠTAJ

  Smještajem na stambeni dio korisniku se osiguravaju sljedeće usluge:

  • prehrana koja se sastoji od tri obroka dnevno (doručak, ručak i večera), prema utvrđenim normativima za prehranu starijih osoba
  • briga o zdravlju,
  • pomoć pri održavanje osobne higijene,
  • usluge socijalnog rada,
  • pranje i glačanje rublja,
  • održavanje higijene prostora,
  • radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena,
  • i druge usluge

  ODJEL POJAČANE NJEGE

  Smještajem na Odjel pojačane njege korisniku koji je u većoj potrebi pomoći druge osobe, uz već navedene osnovne usluge, pruža se i :

  • pomoć pri odijevanju i svlačenju
  • pomoć pri hranjenju
  • obavljanje osobne higijene
  • održavanje higijene kreveta i pomoć pri održavanju čistoće okoline
  • fizikalna terapija
  • mjerenje tlaka, GUKa, davanje inzulina i podjela lijekova

  IVANINSTITUCIONALNE USLUGE

 •  Pomoć u kući (prema čl. 80. i 81. ZSS-a (NN 138/20), podružnica Preko pruža i izvaninstitucionalnu uslugu pomoći u kući u vidu organiziranja prehrane odnosno dostave obroka osobama koje ispunjavanju propisom određene uvjete).
  • Kroz projekt „Moć osjetila” će se osigurati savjetovanje i pomaganje te psihosocijalna podrška osobama koje boluju od demencije, kao i članovima njihovih obitelji pružanjem izvaninstitucijskih usluga. Provedba projekta „Moć osjetila“ (u trajanju od ukupno 24 mjeseca), financirana je iz ESF-a, s ukupnom vrijednosti u iznosu od 1.828.680,00 kn.