Planovi i izvješća o radu

Godina: 2024

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3 (1).xlsx

Godina: 2023

III IZNJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.pdf
Druga izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.godinu.pdf
Financijski plan za 2024.godinu i Projekcije financijskog plana za 2025.i 2026.godinu.pdf
Polugodišnje izvršenje proračuna_2023.docx
UPITNIK ZA PROCJENU TJV.pdf
I IZNMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA 2023.GODINE.pdf
ZAVRŠNI RAČUN 2022 GOD.
Godisnje_izvjesce 2022.pdf

Godina: 2022

II-IZMJENA I DUPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022 GOD.pdf
FINANCIJSKI PLAN 2023 I PROJEKCIJA 2024 I 2025 GODINA.pdf
PLAN I PROGRAM RADA 2023.docx
Prva izm i dopuna Financijskog plana 2022 (1).pdf
Godisnje_izvjesce ZPPI 2021.pdf
PLAN I PROGRAM RADA 2022..docx

Godina: 2020

Plan i program rada 2020.

Godina: 2019

Izvještaj o radu 2019.