Zahtjev za smještaj u dom

Osobni podaci:

Zdravstveno stanje:

Ostale informacije:

Ime i prezime roditelja:

Kontakt osoba (adresa i telefon)

Djeca (ukoliko imate navedite njihove adrese)

Razlozi smještaja

Dokumentacija potrebne za podnošenje zahtjeva

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

  1. Zahtjev za smještaj
  2. Mišljenje liječnika/potvrda
  3. Preslika rodnog lista
  4. Preslika osobne iskaznice
  5. Preslika domovnice
  6. Preslika zdravstvene i dopunske zdravstvene iskaznice
  7. Preslika odreska od mirovine
  8. Vjenčani list (za supružnike)

Popis potrebne dokumentacije, kao i formular zahtjeva za smještaj i formular potvrde liječnika, možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ

Ostvarivanje prava na smještaj započinje datumom zaprimanja podnesenog zahtjeva na protokolu, u sjedištu ustanove (dostaviti osobno, poštom ili online), pri čemu se osoba dodaje na listu čekanja. Da bi bio potpun, zahtjevu je potrebno priložiti navedenu popratnu dokumentaciju.