Registar ugovora

Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017 i 144/2020) Registar ugovora i okvirnih sporazuma i sve njegove promjene se objavljuju u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Registar ugovora 2018
Registar ugovora 16.07.2018.
Obrazac-REGISTAR ugovora 2013. , 2014 , 2015. i 2016 (ažurirano 3-2017)
Obrazac-registar ugovora i OS 2017
Obrazac-registar ugovora i OS 2017
Obrazac-REGISTAR ugovora 2013. , 2014 , 2015. i 2016 (ažurirano 3-2017)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017.
REGISTAR UGOVORA 2017.
REGISTAR ugovora 2013. , 2014. , 2015. i 2016. god.
Registar ugovora za 2013,2014,2015 i 2016 god.
Registar ugovora za 2013,2014,2015 i 2016 god.
Registar ugovora za 2013., 2014. i 2015.
Registar ugovora za 2013, 2014 i 2015 god.
Registar ugovora 2013/2014
REGISTAR ugovora 2013
REGISTAR ugovora i izvršenja za 2012
Registar ugovora za 2012 godinu